Referat fra årsmøtet 2015 finner du her

Referat fra årsmøte 2016 finner du her

Her ligger årets påskebulletin. Den er også sendt ut til hytteeierforeningens medlemer pr. post.

Påskebulletin

 

Bilder fra påskeskirennetet på Fjellstølen 2015.